Книги українською мовою

Три товарищі Лісова пісня
Енеїда  накрилахрекв
Енеїда На крилах пісень
Карпенко-Карий. Песи Фауст. Гете
Видатні пьєси Карпенка-Карого Фауст
 Гіперболоїд інженера Гаріна  
Гіперболоїд інженера Гаріна А. Камю. Збірка творів

 

Книги на російській мові

Путь одиночки  
S.E.C.T.O.R Путь одиночки  
   
   

 


За Українському законодавстві в Законі України Про авторські права і суміжні права у Разділі II - "Авторское право" в Статі 28. "Строк дії авторського права" зазначено:
1. Авторське право на твір виникає внаслідок факту його створення і починає діяти від дня створення твору.
2. Авторське право діє протягом усього життя автора і 70 років після його смерті, крім випадків, передбачених цією статтею.
3. Для творів, оприлюднених анонімно або під псевдонімом, строк дії авторського права закінчується через 70 років після того, як твір було оприлюднено. Якщо взятий автором псевдонім не викликає сумніву щодо особи автора або якщо авторство твору, оприлюдненого анонімно або під псевдонімом, розкривається не пізніше ніж через 70 років після оприлюднення твору, застосовується строк, передбачений частиною другою цієї статті.
4. Авторське право на твори, створені у співавторстві, діє протягом життя співавторів і 70 років після смерті останнього співавтора.
5. У разі, коли весь твір публікується (оприлюднюється) не водночас, а послідовно у часі томами, частинами, випусками, серіями тощо, строк дії авторського права визначається окремо для кожної опублікованої (оприлюдненої) частини твору.
6. Авторське право на твори посмертно реабілітованих авторів діє протягом 70 років після їх реабілітації.
7. Авторське право на твір, вперше опублікований протягом 30 років після смерті автора, діє протягом 70 років від дати його правомірного опублікування.
8. Будь-яка особа, яка після закінчення строку охорони авторського права по відношенню до неоприлюдненого твору вперше його оприлюднює, користується захистом, що є рівноцінним захисту майнових прав автора. Строк охорони цих прав становить 25 років від часу, коли твір був вперше оприлюднений.
9. Строк дії авторського права після смерті автора і строки, встановлені частинами третьою - сьомою цієї статті, починаються від дня смерті автора чи з дня настання подій, передбачених у зазначених частинах, але відліковуються з 1 січня року, наступного за роком смерті чи роком, в якому відбулася зазначена подія.
10. Особисті немайнові права автора, передбачені статтею 14 цього Закону, охороняються безстроково.

По міжнародним стандартам, закріпленними в ст. 7 Бернскої конвенції 1971 г. про охорону літературних і художніх творів, участниками котрої являються 117 країн світу, час оохорони творів складає весь час життя і 50 років після смерті автора. Україна також є учасником данної конвенції  Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів Паризький Акт від 24 липня 1971 року змінений 2 жовтня 1979 року Статус Конвенції див.( 995_a87 ) ( Про приєднання до Конвенції додатково див.Закон N 189/95-ВР від 31.05.95 ) Дата підписання: 24.07.71 р.,Дата набрання чинності для України: 25.10.95 р.

 

Android